درباره سپهر

آموزشگاه موسيقى سپهر از سال ٨١/٧/١ فعاليت خودش را در زمينه موسيقى با مديريت توفيق ايرانپرور كارشناس ارشد پژوهش هنر و موسيقى و زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آغاز كرد.

در اين زمينه از استادان مجربى همچون توفيق ايران پرور در تار و سه تار و فرنوش فصيحى در موسيقى كودكان و نوجوانان (ارف) و استاد فريد مظفر زاده در تار و سه تار و تنبك نوازى و استاد مجيد وطنيان در دف نوازى و بربط و استاد فرزاد جليل زادگان كمانچه و نازلى تحويلدارى در سنتور و در موسيقى كلاسيك از استاد شهروز نوروزى در گيتار و هارمونيكا و ارسلان حيدرى در پيانو و هارمونيكا و فلوت كليددار بهره جستند.

اين آموزشگاه از همان آغاز فعاليت به كيفيت آموزش اهميت بسزايى قائل بود.

در طى سالها از استادان مجرب ديگرى هم در زمينه آموزش موسيقى اصيل و هم در آموزش موسيقى  كلاسيك اروپايى بهره جست.

استادان موسيقى سنتى و اصيل ايرانى همچون اصغر سهروردى در رشته سنتور و خانم منصوره ثابت زاده آواز اصيل ايرانى و در مقطعى هم از سيامك جهانگيرى در رشته نى و سامر حبيبى در رشته كمانچه وبهرمند گشتند.

مديريت آموزشگاه در اين مدت سعى داشته كه همچنان كيفيت آموزش در سطح بالايى باشد و هنرجويان نهايت استفاده لازم را داشته باشند.

هم اكنون در اين مركز از استادان مجربى چه در موسيقى كلاسيك و چه در موسيقى اصيل ايرانى فعاليت دارند:

توفيق ايرانپرور‌‌                      استاد تار و سه تار

على خدايى                          استاد آواز و صداسازى

اصغر سهروردى                     استاد سنتور

بنائی                                  استاد تنبک

بهنام ارجمندى                      استاد عود (بربط) و سه تار

نازنين غنى زاده                    استاد كمانچه

مريم عدنانى                        استاد پيانو

سيما ياهو                           استاد ويولن

فاطمه كاموسى                    استاد ارف كودكان و نوجوانان

رضا شهيدى                         استاد گيتار كلاسيك و پيانو

شهروز نوروزى                      استاد گيتار پاپ و ساز دهنى

پرهام جولايى                      استاد گيتار كلاسيك و فلامنكو